ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

»» วันนอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคกก 30 มีค 64 S__9445383 S__9445393 S__9445390 S__9445387