ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพชนมพรรา ๘๖ พรรษา

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพชนมพรรา ๘๖ พรรษา  โดย  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นำคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ศาลาเทียน ทุ่งศรีเมือง  และ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
S__28778507 S__28778514 S__28778508 S__28778505 S__28778504 S__28778503