ร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ส. รายนางณัฐธดาพร ผาสุข  ณ เมธุวัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
552985552984