ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

»»»เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ พระอารามหลวงวัดแจ้งแสงอรุณ
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1 2