ต้อนรับท่านพิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีและคณะ
ต้อนรับท่านพิษณุ ตุลสุข  เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ณ  สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี
และร่วมเดินทางตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกินพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
305000