ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ยุวเกษตรพลวัต

»»»  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔   นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ยุวเกษตรพลวัต  โดยมี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธาน  ณ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมงาน รร ดอนทบช้าง_๒๑๐๓๑๙_0 (1) ร่วมงาน รร ดอนทบช้าง_๒๑๐๓๑๙_5 ร่วมงาน รร ดอนทบช้าง_๒๑๐๓๑๙_16 ร่วมงาน รร ดอนทบช้าง_๒๑๐๓๑๙_20 ร่วมงาน รร ดอนทบช้าง_๒๑๐๓๑๙_23