ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและ สวัสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและการวางแผนทางการเงินเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตครูแก่ครูบรรจุใหม่สังกัด สพป.อบ.3

»»»เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและ สวัสภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและการวางแผนทางการเงินเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตครูแก่ครูบรรจุใหม่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓  จำนวน ๙๘ คน   ณ ห้อง วนารมณ์ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท
180503_0010 180503_0013 180503_0015 180503_0017 180503_0024