โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

»»» เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  จัดประชุมตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  โดยมี นายธนพร สมสรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ให้เกียรติมาเป้นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_38 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_39 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_33 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_61 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_24 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_25 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_33 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_34 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_44 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_46 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_48 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_49 ประชุมผู้แทน 8 สค63_200813_56