โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.

ประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.
วันที่  28  พฤษภาคม  2559
ณ  โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

IMG_2967 IMG_2963 IMG_2932 IMG_2898