โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

»»» สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยโรงพยาบาลครู(สถานพยาบาล) ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์แนชัลแนล ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2564 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 2 จุดตรวจ คือ จุดที่ 1 ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อำเภอเดชอุดม และ จุดที่ 2  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัอุบลราชธานี
ตรวจสุขภาพ จุดที่ 1_001 ตรวจสุขภาพ จุดที่ 2_001