โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส Covid-19

»»» เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ดำเนินการโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส Covid-๑๙ โดยมี นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  มีจิตอาสาที่เข้าร่วมจาก สพม.๒๙ และโรงเรียนต่างๆที่ส่งตัวแทนจิตอาสารวม ๑๐๘ ท่าน ได้ร่วมกันร้องเพลงจิตอาสาทำดีด้วยใจ  แล้วแยกกันออกไปทำภารกิจจิตอาสาตามโซนที่ได้แบ่งไว้ ได้ร่วมรับประทานอาหารว่าง  และรับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมถ่ายภาพร่วมกันและร้องเพลงจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ  ปิดท้ายการผนึกพลังจิตอาสาด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพจิตอาสา 22 สค 63_200827_19 จิตอาสา 22 สค 63_200827_17 จิตอาสา 22 สค 63_200827_20 จิตอาสา 22 สค 63_200827_22 จิตอาสา 22 สค 63_200827_26 จิตอาสา 22 สค 63_200827_43 จิตอาสา 22 สค 63_200827_4 จิตอาสา 22 สค 63_200827_6 จิตอาสา 22 สค 63_200827_7 จิตอาสา 22 สค 63_200827_9 จิตอาสา 22 สค 63_200827_11 จิตอาสา 22 สค 63_200827_13 จิตอาสา 22 สค 63_200827_14 จิตอาสา 22 สค 63_200827_15 จิตอาสา 22 สค 63_200827_16 จิตอาสา 22 สค 63_200827_23 จิตอาสา 22 สค 63_200827_27 จิตอาสา 22 สค 63_200827_28 จิตอาสา 22 สค 63_200827_29 จิตอาสา 22 สค 63_200827_30 จิตอาสา 22 สค 63_200827_31 จิตอาสา 22 สค 63_200827_32 จิตอาสา 22 สค 63_200827_33 จิตอาสา 22 สค 63_200827_34 จิตอาสา 22 สค 63_200827_35 จิตอาสา 22 สค 63_200827_36 จิตอาสา 22 สค 63_200827_37 จิตอาสา 22 สค 63_200827_38 จิตอาสา 22 สค 63_200827_39 จิตอาสา 22 สค 63_200827_40