เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พร้อมมอบเงินทำบุญในงานฌาปนกิจศพ

»»»  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พร้อมมอบเงินทำบุญใน งานฌาปนกิจศพ นางวรรณพร ศรีโสพันธ์ อดีดข้าราชการครูโรงเรียนบ้านจานตะโนน   ณ  ศาลานาบุญ วัดป่าแสนอุดม   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
1007136 1007137 1007138 1007140 1007139