เป็นประธานงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค. และทอดผ้าบังสุกุล

งานฌาปนกิจ ประมูลพงษ์