เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายเทียนไท คำล้าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
160 copy