เจรจาไกล่เกลี่ยกรณีคัดค้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

»»»เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี 
ได้ประสานเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีทายาทนายอมร ครสาย สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม 
คัดค้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ณ  ห้องผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__27435017 S__27435010 S__27435011 S__27435012 S__27435013