เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อประชาสัมพันธ์องค์การและแนะนำสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. รวมถึงประชาสัมพันธ์การใช้งานไลน์@ (แอด) สำนักงาน.สกสค.อุบลราชธานี ในการตรวจสอบข้อมูล และสืธิประโยชน์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
17 S__11763734 S__11763733 S__11763735 S__11763737