สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิครูนอกประจำการ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิครูนอกประจำการ  โดยมีนายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม  เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

S__37019734

S__37019735 S__37019736 ประชุมครูนอกประจำการ