สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเสวนา สภากาแฟอุบลราชธานี
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ บริษัท อีซูซุตังปัก อุบลราชธานี จำกัด
S__16793639 P1030791 P1030792 S__16793637