สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางหรีดเคารพศพ

»»เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่
ร่วมวางหรีดเคารพศพนางยศสุนทร บุตรวงศ์  ณ วัดนิคมกิตติยาราม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง อุบลราชธานี
28 ก.ค.60วันเกิดร.10_170804_0024 28 ก.ค.60วันเกิดร.10_170804_0025 28 ก.ค.60วันเกิดร.10_170804_0026 28 ก.ค.60วันเกิดร.10_170804_0023