สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หอประชุมไพรพtยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
123224 123229 1902 123221 123227