สรงน้ำพระพฤหัสบดีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ และพนักงานเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรจากท่าน ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร