สภากาแฟอุบลราชธานี เวทีฮักแพง สานแรงรวมใจ

วันที่ 30 เมษายน 2562  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี เวทีฮักแพง สานแรงรวมใจ  เวลา 07.00-09.00 น.  ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTEP CENTER)
S__37068837 S__37052464 S__37052471 S__37052470 S__37052469 S__37052469 S__37052465