สภากาแฟอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

»»»เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี
นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี  “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑   ณ ศาลาประชาวาริน  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
สภากาแฟ25461_180426_0005 สภากาแฟ25461_180426_0014 สภากาแฟ25461_180426_0008