สกสค.เปิดช่องทางปรึกษาปัญหาหนี้ครู

»»» สกสค. เปิดช่องทางออนไลน์รับเรื่องร้องทุกข์หนี้สินครู สกสค.เป็นองค์กรที่ดูแลด้านการจัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในและนอกประจำการ ได้เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินขั้นวิกฤต โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในรายการ “สถานีประชาชน” เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยพีบีเอส
640422-2