มอบหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายดนุพล มนัส  ข้าราชการครู โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
เป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายปราโมทย์ รูปคม
เลขประตัว ๙๔๘๖๕๓  โรงเรียนเหล่าพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ณ บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๑ ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
S__6758425 S__6758423 S__6758428