วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่ิอวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
และคณะเจ้าหน้าที่วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายจีระวัฒน์ มุธุสิทธิ์
ณ วัดปทุมมาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
1 2