วางหรีดเคารพศพ

»»เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายวีระ จารุกมล ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านป่าข่า อำเภอสว่างวีระวงศ์
สังกัด สพป.อบ.เขต 4
47606 47607 47673