วางหรีดเคารพศพและบำเพ็ญกุศลศพ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยนายเคยหวัง บุญเพศ  ผู้แทน สพป.อบ.3
นายวิจิตร ลวดทอง และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมวางหรีดเคารพและบำเพ็ญกุศลศพ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
รายนายโทน มากดี  ณ วัดสวนสวรรค์  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย
S__8970255