วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายกิตติ์ธเนศ พละพันธ์เลขประจำตัว ๔๕๗๗๒๖  สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ณ  วัดนาควาย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
S__29778062 S__29778063 S__29778064