วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางหนูสิน ศรีสวัสดิ์  เลขประจำตัว ๑๑๑๖๘๐  ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๑
ณ  ศาลาการเปรียญวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
S__196~2