วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายประดิษฐ์ มีศิลป์  เลขประจำตัว ๑๐๙๑๓๘  สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๑
ณ  บ้านพัก  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
S__1703964 S__1703957 S__1703956