วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายจรัส ภูมิภาค

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีและพนักงานเจ้าหน้าที่
วางหรีดเคารพLrสมาชิก ช.พ.ค. รายนายจรัส ภูมิภาค ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ  บ้านหนองแฝก ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
1 2