วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. รายนายสุทธิพงษ์ สมความตั้งใจ ข้าราชการครู
สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ วัดบ้านดอนกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1 2