วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. รายนายอภิชัย กรมเมือง
ณ วัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
S__17547290