วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 รายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิกช.พ.ค. รายนางชนนี  ริมทอง
ผู้จัดการโรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 สังกัดเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
P1030800 P1030803