วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.และมอบเงินร่วมทำบุญ

»»» วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี  ได้นำหรีดไปเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. รายนายประภัศร์ งามถื่อน  ณ บ้านเลขที่ 197 หมู่. 3 บ้านเชือก  ตำบลนาจิก อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมทั้งร่วมทำบุญและแนะนำทายาทในการเตรียมเอกสารไปขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป
วางหรีดนายประภัศร์ งามเถื่อน 19 มค 64 S__7962639 S__7962642 S__7962645