วางพวงหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค.

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสฤษดิ์ ไชยสัตย์  ข้าราชการบำนาญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1   พร้อมร่วมทำบุญ  ณ วัดปทุมมาลัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
S__9306154 S__9306155 S__9306159