ลงทะเบียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ

 ในวันศุกร์ที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะครูอาจารย์ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ในจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้มาขอคำปรึกษาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และ นางสมใจ  บุญเจริญ  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  
ได้รับเอกสารข้อมูลแบบลงทะเบียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ ไว้แล้วนั้น  เพื่อจัดทำรายชื่อและบันทึกข้อมูลลงในระบบต่อไป
S__9584721 S__9584723 S__9584724