ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

»»»เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี 
ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายอภัย  สบายใจ  ในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
20180517_180518_0012 20180517_180518_0003 20180517_180518_0006