ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

»»»เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
 ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายพิทยา ไชยมงคล ในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
S__2162734 S__2162736