ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก

»»»เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก  แก่นายขวัยเรือน แสบงบาล  ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑  ณ ห้องประชุมราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
S__196~1 S__196~3