ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก

วันที่ 25 มกราคม 2562  นางสมใจ บุญเจริญ  รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ  ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์  เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
S__31711279 S__31711280