ร่วมเปิดศูนย์ดิจิทัล

»»» วันที่ 16 ธันวาคม 2563  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 น.
52884 52885 256352