ร่วมฟังสวดอภิธรรม

»»เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมฟังสวดอภิธรรมงานฌาปณกิจนายวิเชียร วงศ์คำ สมาชิกช.พ.ส. หมายเลขประจำตัว 359494
ณ ศาลาวัดพลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
S__5013551 S__5013549