ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนปทุมวิทยากร

นายสุวรรณ  บุญจูง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อบ.๑
และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ ๒๐ มิย.๕๙

ร่วมงาน ร.ร.ปทุมวิทยากร3 ร่วมงาน ร.ร.ปทุมวิทยากร2

ร่วมงาน ร.ร.ปทุมวิทยากร1