ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนทวีชัย 5

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนทวีชัย 5 พุทธศักราช 2559 ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
S__7290894 S__7290884