ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

»»เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
126446 S__7356439 222884 126449