ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

»»เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาธรรมสามัคคีวัดไชยมงคล วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
104455104456104459104457