ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
7 ร่วมพิธี 4 6 5 10