ร่วมพิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมพิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน  ณศาลาการเปรียญวัดไชยมงคล  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.30 น.
1 2