ร่วมประชุม

»»เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมใหญ่สามัญครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่าย สพป.อบ. 4 ณ โรงเรียนบุ่งมะแลง เวลา 11.00 น.
เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และการสืบค้นข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้แก่สมาชิกที่ร่วมประชุมได้ทราบ
S__138108933 S__138076165 S__138076166